Starttiraha

Starttiraha on tarkoitettu uusille yrittäjille. Starttirahan tarkoitus on edistää uutta yritystoiminta ja työllistymistä. Se on tarkoitettu turvaamaan uuden yrittäjän ensimmäisiä kuukausia yrittäjä takaamalla toimeentulon, kun yritystoiminta on vielä käynnistys ja vakiinnuttamisvaiheessa. Starttirahaa myönnetään kuitenkin enintään 18 kuukaudelle.

starttiraha

Starttirahan saamiseksi on edellytyksiä. Työnhakijaksi ilmoittautuminen ja työttömänä oleminen tai työssäkäyvä, palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyvä. Starttirahaa ei kuitenkaan myönnetä ennen kuin TE-toimisto on selvittänyt että yrittäjyys on hakijalle sopiva vaihtoehto työllistyä, eli kenelle tahansa starttirahaa ei anneta.

Edellytyksiä starttirahan saamiselle ovat päätoiminen yrittäjyys, riittävät valmiudet harjoittaa yritystoimintaa, mahdollisuudet kannattavaan jatkuvaan toimintaan, tarpeellisuus toimeentulon kannalta ja yritystoiminnan aloitus vasta sen jälkeen kun tuki on myönnetty.

Lisää luettavaa wikipediassa http://fi.wikipedia.org/wiki/Starttiraha

Starttirahan hakeminen on helppoa. Starttirahaa haetaan TE-toimistolta joko verkkopalvelussa tai työ- ja elinkeinoministeriön lomakkeella. Hakemuksista tulee käydä ilmi yrityksen toiminta ja rahoitussuunnitelmat. Starttiraha rakentuu perustuesta ja lisäosasta. Päätöksen starttirahasta tekee TE-toimisto. Päätökseen vaikuttavat muun muassa alan yritysten kilpailutilanne ja uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnalle.

Uuden yrittäjän on hyvä kouluttautua. Vaikka tärkeänä osana uutta yrittäjyyttä on oma halua ja tahto, ei tietoisuus yrittäjyydestä ole pahaksi. Uuden yrittäjän olisikin hyvä laatia liiketoimintasuunnitelma, josta käy ilmi minkälaista liiketoimintaa on suunniteltu. Liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi apua voi kysyä esimerkiksi alueen ELY-keskukselta tai uusyrityskeskuksista. Liiketoimintasuunnitelma kuvaa tarkemmin aiottua liikeideaa ja sen tavoitteena on selventää aiotun yritystoiminnan mahdollisuuksia ja kannattavuutta ja miten se tulee kannattamaan. Liiketoimintasuunnitelman avulla myös yrittäjä itse voi arvioida tarkemmin toimintansa kannattavuutta ja jos se ei ole kannattavaa, miten siitä voi tehdä kannattavaa.

Enemmän tietoa täällä http://yrityksen-perustaminen.net/starttiraha/

Starttiraha on siis toimeentulo uudelle yrittäjälle. Sen myöntämisestä päättää alueen TE-toimisto ja sen samaisessa on tietyt edellytykset. Kun TE-toimisto tekee päätöstä starttirahan myöntämisestä, he tarkastelevat muun muassa hakijan pätevyyttä harjoittaa yritystoimintaa, alan yritysten kilpailutilanne ja uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnalle.

Lue lisää http://www.starttiraha.org

Yrityksen perustaminen

Kun uusi yrittäjä aloittaa uuden yrityksen perustamisen, on hyvä pysähtyä miettimään muutamaa asiaa. Kun huolehtii perusasiat kuntoon, on helpompi tietää miten ja millälailla yritystoimintaa tulevaisuudessa tehdään.

Tärkeintä uuden yrityksen perustamisessa on tietenkin oma halu ja tahto aloittaa yritystoiminta. Yrityksen perustaminen itsessään on helppo prosessi ja internetistä löytyy siihen paljon apuja, kuitenkaan mikään ei pysty korvaamaan yrittäjän omaa halua ja tahtoa tehdä yritystoimintaa. Halun ja tahdon rinnalla kulkee myös intohimo omaa liikeideaa kohtaan.

Yrityksen perustaminen

Jotta liikeidea selventyisi, on hyvä laatia liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi apua voi kysyä esimerkiksi alueen ELY-keskukselta tai uusyrityskeskuksista. Liiketoimintasuunnitelma kuvaa tarkemmin aiottua liikeideaa ja sen tavoitteena on selventää aiotun yritystoiminnan mahdollisuuksia ja kannattavuutta ja miten se tulee kannattamaan. Liiketoimintasuunnitelman avulla myös yrittäjä itse voi arvioida tarkemmin toimintansa kannattavuutta ja jos se ei ole kannattavaa, miten siitä voi tehdä kannattavaa. Tähän liittyen myös yritystoiminnan luvanvaraisuus on selvitettävä. Esimerkiksi sairaankuljetus, vartiointi- ja taksitoiminta ovat luvanvaraista toimintaa. Lupaviranomaisia ovat kunnat ja kaupungit sekä lääninhallitukset.

Yrityksen perustaminen vaatii aina yritysmuodon valinnan. Suomessa on mahdollisuus valita viidestä eri yritysmuodosta se mikä on omaan tilanteeseen se sopivin. Suomessa vaihtoehdot ovat toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta.

Kun valmistelut on tehty on aika tehdä perustamisilmoitus. Tässä vaiheessa yritys ilmoitetaan yritystietojärjestelmään. Samalla kertaa perustamisilmoituksella voidaan ilmoittautua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvolliseksi, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin. Tässä vaiheessa on myös hyvä selvittää kirjanpitäjän ja vakuutuksien tarve. Mikäli omaa vahvaa osaamista kirjanpidollisista asioista ei ole, on suositeltavaa ottaa kirjanpitäjä, joka hoitaa kirjanpidolliset asiat yrittäjän puolesta. Kirjanpitäjä huolehtii yrittäjän niin halutessa muun muassa verojen tilityksistä.

Yrityksen perustaminen on helppoa ja vaivatonta kun perusta on kunnossa. Tärkeää on yrittäjän oma halu ja tahto tehdä yritystoimintaa. Liikeideasta kannattaa tehdä liiketoimintasuunnitelma, jotta liikeideasta saataisiin kaikki irti ja myös ulkopuolisille on helppo selventää mistä liiketoiminnassa on kyse. Liiketoimintasuunnitelma auttaa myös itse yrittäjää selventämään itselleen millainen on esimerkiksi yrityksen ansaintamalli ja mikä on pääliikeidea ja kuinka yritystoimintaa harjoitetaan.

Hyppää sivulle http://www.yrityksen-perustaminen.net

Yrittäjä

Yrittäjäksi kutsutaan henkilö joka yksin tai muiden henkilöiden kanssa pyörittää liiketoimintaa. Yrittäjä on itse vastuussa liiketoimintansa riskeistä ja totta kai pyrkii liiketoiminnallaan tekemään voittoa. Uuden yrittäjän on mahdollista saada starttirahaa, joka helpottaa liiketoiminnan aloittamista. Suurimpana vaikuttajana yrittäjäksi lähtemiseen kannattaa olla oma halu ja tahto tehdä yritystoimintaa ja intohimo omaan tekemiseen.

Yrittäjä

Yrittäjällä on aina idea liiketoiminnasta ja sen selventämiseksi hän on todennäköisesti tehnyt liiketoimintasuunnitelman. Liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi apua voi kysyä esimerkiksi alueen ELY-keskukselta tai uusyrityskeskuksista. Liiketoimintasuunnitelma kuvaa tarkemmin aiottua liikeideaa ja sen tavoitteena on selventää aiotun yritystoiminnan mahdollisuuksia ja kannattavuutta ja miten se tulee kannattamaan. Liiketoimintasuunnitelman avulla myös yrittäjä itse voi arvioida tarkemmin toimintansa kannattavuutta ja jos se ei ole kannattavaa, miten siitä voi tehdä kannattavaa. Tähän liittyen myös yritystoiminnan luvanvaraisuus on selvitettävä. Esimerkiksi sairaankuljetus, vartiointi- ja taksitoiminta ovat luvanvaraista toimintaa. Lupaviranomaisia ovat kunnat ja kaupungit sekä lääninhallitukset.

Enemmän tietoa täältä: http://fi.wikipedia.org/wiki/Yritt%C3%A4j%C3%A4

Uusille yrittäjille voidaan myös myöntää starttirahaa. Starttirahan tarkoitus on edistää uutta yritystoiminta ja työllistymistä. Se on tarkoitettu turvaamaan uuden yrittäjän ensimmäisiä kuukausia yrittäjä takaamalla toimeentulon, kun yritystoiminta on vielä käynnistys ja vakiinnuttamisvaiheessa. Starttirahaa myönnetään kuitenkin enintään 18 kuukaudelle.

Starttirahan hakeminen on helppoa. Starttirahaa haetaan TE-toimistolta joko verkkopalvelussa tai työ- ja elinkeinoministeriön lomakkeella. Hakemuksista tulee käydä ilmi yrityksen toiminta ja rahoitussuunnitelmat. Starttiraha rakentuu perustuesta ja lisäosasta. Päätöksen starttirahasta tekee TE-toimisto. Päätökseen vaikuttavat muun muassa alan yritysten kilpailutilanne ja uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnalle.

Yrittäjä on siis itse vastuussa pyörittämästään liiketoiminnasta. Yrittäjä itse huolehtii siitä että liiketoiminta on kannattavaa ja että yritys tuottaa voittoa. Yrittäjällä on selkeä suunnitelma siitä miten yritystoimintaa tehdään, ja hänellä on valmiudet tehdä yritystoimintaa. . Suomessa on mahdollisuus valita viidestä eri yritysmuodosta se mikä on omaan tilanteeseen se sopivin. Suomessa vaihtoehdot ovat toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta.

Jatka lukemista osoitteessa http://www.xn--yrittj-fuab.net/

Arvonlisävero

Arvonlisävero on Suomen kulutusvero, joka lisätään tavaran tai palvelun myyntihintaan. Myyjä siis perii veron myynnin yhteydessä ja tilittää sen valtiolle. Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki jotka harjoittavat liiketoimintana tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai niihin rinnastettavaa toimintaa.

Arvonlisävero maksetaan joka kerta kun tavara tai palvelu myydään. Vero on tarkoitettu kuluttajan maksettavaksi, myyjällä on siis oikeus vähentää arvonlisävero, jos se on sisältynyt sellaisen tavaran tai palvelun hintaan joka on ostettu liiketoimintaa varten toiselta arvonlisäverolliselta. Näin lopullisissa kuluttajahinnoissa on vain yhdenkertainen vero.

Arvonlisävero

Arvolisäverotuksen ulkopuolelle jäävät toimijat joiden liikevaihto on tilikaudella (12kk) alle 8500 euroa. Heidän ei ole pakko hakeutua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Halutessaan rekisteriin voi kuitenkin hakeutua, jos toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa. Muiden liiketoimintaa harjoittavien yrityksien on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Lue enemmän wikipediassa http://fi.wikipedia.org/wiki/Arvonlis%C3%A4vero

Arvonlisäveroluokkia on kolme:

  • Yleinen verokanta, joka koskee useimpia tavaroita ja palveluita 24%
  • Ravintola- ja ateriapalvelut, elintarvikkeet, rehu  14%
  • Kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, henkilökuljetus, majoituspalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsy ja televisioluvat 10%

Tuotteeseen lisättävän arvonlisäveron määrän myyjä saa selville, kun kerrotaan veron peruste tuotteet verokannalla. Veron peruste on ostajalta perittävä arvonlisäveroton hinta.

Arvolisäverovelvollisen yrityksen on ilmoitettava arvonlisäveron tiedot kausiveroilmoituksella ja maksettava myyntien mukainen arvonlisävero verotilille. Ilmoitukset ja maksut tehdään yrityksen oman ilmoitus- ja maksujakson mukaan. Kausiveroilmoitus annetaan sähköisessä Verotili-palvelussa tai muun operaattorin sähköisessä palvelussa. Se on myöskin aina allekirjoitettava ja allekirjoituksen voi antaa vain henkilö jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus.

Kausiveroilmoituksen allekirjoittamiseen voi kuitenkin valtuuttaa myös toisen henkilön tai mikäli yrityksellä on sopimus veroasioiden hoitamisesta tilitoimiston kanssa, tällöin usein tilitoimistolla on nimenkirjoitusvaltuudet. Valtuutuksen olemassaolo pitää pystyä näyttämään, jos Verohallinto sitä pyytää. Kausiveroilmoituksen yhteydessä käytetään verotiliä, jota varten arvonlisäverorekisteriin ilmoittautumisen yhteydessä Verohallinto toimittaa asiakaskohtaisen viitenumeron, jota tulee käyttää verojen maksussa.

Jatka lukemista http://www.arvonlisavero.com

Tietoa tämän sivuston tulevasta sisällöstä

Tämä ensimmäinen artikkeli on vain lyhyt katsaus siihen kaikkeen, mistä aiomme tässä blogissa puhua. Saat tästä kirjoituksesta hieman vinkkiä aiheista sekä toimintamalleistamme. Tietysti jo pelkästään otsikon perusteella ymmärrät, että mistä kaikesta aiomme oikein kertoa. Käydään kuitenkin hieman yksityiskohtia läpi.

Pyrimme aina tarjoamaan aiheistamme parasta mahdollista tietoa. Aina tämä ei ole kuitenkaan mahdollista ja silloin linkitämme eteenpäin johonkin hyvään lähteeseen, kuten wikipediaan. Otetaan esimerksi yrittäjä, tästäkin aiheesta voi lukea esimerkiksi täältä http://fi.wikipedia.org/wiki/Yritt%C3%A4j%C3%A4.

Tämän blogin tarkoituksena on tuoda sinulle yrittäjyydestä, yrittämisestä ja yrityksistä kattavasti tietoa. Tämä tarkoittaa, että kuljemme yrittäjän polkua alusta alkaen liikenteeseen. Tähän matkaan kuuluu erilaisia asioita, kuten starttiraha tai yrityksen perustaminen. Pyrimme tarjoamaan sinulle näistä asioista niin kattavasti tietoa, että pääset aina vauhtiin vaikka sinulla ei olisi mitään kokemusta näistä aiheista. Toivottavasti onnistumme tässä.

Muista, että voit aina kysyä meiltä myös, jos jokin asia jää epäselväksi tai haluat tarkentaa jotakin yksityiskohtaa. Tämä tapahtuu helposti kommenteilla tai sähköpostilla. Yksinkertaisinta on jättää kommentti tietyn artikkelin perään, mitä aihetta kysymys koskee. Pyrimme aina vastaamaan näihin mahdollisimman tarkasti ja nopeasti.

Sivuston tarina alkaa yrittäjästä itsestään. Toinen luonnollinen tapa olisi tietysti käsitellä itse yrityksen perustamista ja starttirahaa, mutta koemme, että yrittäjänä toimiminen lähtee kuitenkin henkilöstä itsestään, eikä pelkästää juridisesta paperista, joka antaa sinulle mahdollisuuden toimia yrittäjänä yrityksen kautta. Jatkamme tästä kuitenkin matkaa yrityksiin ja rahoitus – sekä tukimuotoihin.

yritys